‘Sağlıklı ve güvenli bir okul, beden ve ruh sağlığını olumlu etkileyecektir’

0

Kırıkkale üniversitesi Tıp Fakültesi halk Sağlığı Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meral Saygun, \”çocuklar ve gençler, yılın yarıdan fazlasını okulda geçirdiklerinden, sağlıklı ve güvenli bir okulun sağlanması, onların gövde ve ruh sağlığı gelişimini olumlu yönde etkileyecektir\” dedi.

Saygun, çocuğun gövde-ruh sağlığının geliştirilmesi ve öğrenim başarısının çoğalması için okullarda sağlıkla ilgili hizmetlerin geliştirilmesinin lüzumlu olduğunu söyledi.

mektep döneminde çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere temasla bulaşan hastalıklar ve döküntülü problemlerin görülebileceğini belirten Saygun, okullarda bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak önlemlere değinerek, \”çocukların müsait temizlik alışkanlıklarını geliştirmelerini destekleyecek fiziksel altyapı sağlanmalıdır\” ifadelerini kullandı.

Tuvaletlerin ve lavaboların temiz olması, tuvaletlerde yeterli havalandırma düzeneğinin bulunması gerektiğini dile getiren Saygun, \”çocukların kullanabileceği nitelikte temizlik materyali ve sıhhat açısından risk oluşturmayacak kurulama malzemesi sağlanmalıdır. Yeterli ve temiz içme ve kullanma suyu sağlanmalıdır. öğrencilere bulaşıcı hastalıklar ve temizlik konusu için eğitim verilmelidir. Okullarda bulaşıcı sorunların çıkmasını ve ya yayılmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Okullarda görevli eğiticiler ve öteki personel, bu konu ile ilgili müsait rol model olmalıdır\” diye konuştu.

Saygun, memleketimiz\`de kullanılan bağışıklama programlarının Bağışıklama üst Kurulu\`nun önerisi doğrultusunda sağlık Bakanlığınca belirlendiğini, okullardaki aşılamaların esas sıhhat Hizmetleri genel Müdürlüğü\`nün genelgesi uyarınca yürürlükteki aşı takvimine göre uygulandığını belirtti.

mektep çevresi kavramının çocuğun mektep yaşamında karşılaştığı bütün fiziksel ve sosyal çevreyi kapsadığını ifade eden Saygun, \”mektep sağlığı ve güvenliği kavramı ise talebe ve çalışanların okula gitmek amacıyla evlerinden ayrılmalarından, gün sonunda evlerine dönene kadar gidiş gelişteki ulaşım güvenliğini de içeren hizmetleri kapsamaktadır. öğrencilerin ve çalışanların çıkarlarını rahat, güvende hissetmeleri ve okulda eğitim-öğretimin devamı için müsait bir ortam oluşturulması, okul çevre sağlığı hizmetlerinin temel amacını oluşturuyor\” dedi.

okul çevresinin örnek oluşturacak biçimde düzenlenmesinin, çocuklarını gelişimini müspet yönde etkileyeceğini belirten Saygun, şunları kaydetti: \”okul çağı, nitelikleri olan bir dönemdir. minikler ve gençler, yılın yarıdan fazlasını okulda geçirdiklerinden, sağlıklı ve güvenli bir okulun sağlanması, onların beden ve ruh sağlığı gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. müsait sıhhat alışkanlıklarıyla donanmış, sağlığını korumayı ve geliştirmeyi bilen bir toplum yetiştirilebilmesi için, okul sağlığı hizmetleri büyük önem taşımaktadır.\”

 

Sınıf öğretmeni adaylarının ‘kopya çekme’ye bakışı bu!

0

çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi (çOMü) eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü 4\`üncü sınıf öğrencilerinin \”sınavlarda kopya çekilmesine ilişkin görüşlerinin değerlendirildiği\” araştırmada, ankete katılanların yüzde 61\`inin, üniversiteyi kazanmadan önceki eğitim kademelerinde bu yola başvurduğu belirlendi.

çOMü Eğitim Fakültesi ilköğretim bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Kaan Demir ile aynı bölümde vazife oluşturan araştırma görevlisi Serdar Arcagök\`şöhret, \”sınıf öğretmeni Adaylarının Sınavlarda Kopya çekilmesine ilişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi\” başlıklı araştırmasında, derslik öğretmeni adaylarının kopya çekmeye ilişkin görüşleri incelenerek öğrencilerin sınavlarda kopya çekmeye duyduğu ihtiyaç ve bunun nedenleri ortaya konuldu.

Demir, bölümde tahsil gören 194 öğrenciden 179\`unun örneklem şekilde ele alındığını, elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilip gerekli yorum ve açıklamaların yapıldığını söyledi.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin bilgi sağlayan Demir, erkek derslik öğretmeni adayları ile ikinci öğretim öğrencilerinin, kopya çekenler arasında çoğunluğu oluşturduğunu anlattı.

Adayların yüzde 61\`inin, üniversiteyi kazanmadan önceki eğitim kademelerinde kopya çektiğinin belirlendiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

\”ilköğretim altı ve 8\`inci sınıf, daha çok fazla kopyayla tanışılan devre olduğu sonucuna ulaşıldı. öğretmen adaylarının yüzde 35\`i, sınav sorularının kopya çekmeye teşvik ettiğini düşünüyor. Adayların yaklaşık üçte ikisi kadın öğretim elemanlarının derslerinde, dörtte üçü ise yaşlı öğretim elemanlarının derslerinde daha çok kopya çektiğini anlatım etti. muallim adaylarının dörtte birinin ise kopya çeken bir öğrenci fark edildiğinde, imtihan kağıdına işaret konulup sınava devam etmesinin sağlanması anlamında görüş bildirdi. Araştırmanın en ciddi sonuçlarından biri de adayların yüzde 29\`unun kopyayı şartların gerektirdiğini, hoşgörüyle bakılması anlamında olmasıdır. Bu ifadedeki \`şartlar\`, sınav ortamları, öğrenciler ya da öğretim elemanlarından kaynaklanabilir.\”

Kopya çekilmesinin azaltılması için yapılması gerekenler
Demir, sınavlarda kopya çekmenin azaltılması ve ya engellenmesi için öğretim elemanlarının dikkat etmesi gerekenlere de değindi.

öğrencilerde, kopya çekmenin yanlışlığı konusu için içsel disiplin oluşturmak için onlarla konuşmak gerektiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti: \”Sorular, bilgiyi ölçmek yerine üst düzey düşünmeyi gerektirici özellikte olmalı. imtihan sayıları artırılmalı, böylece ortalamaya etkisi düşürülmeli. imtihan harici performansların da değerlendirmede mühim bir hale gelmeli, öğretirken ölçme yaklaşımının esas alınmasıyla sürecin değerlendirilmesi lazım. imtihan salonlarındaki gözetmen sayıları talebe sayısına göre yeterli olmalı. imtihan kağıtlarında gruplamalar yapılmalı. Artan zaman kopyaya teşvik edebileceğinden sınav süresi bir sınırlılık şekilde soru sayısına göre düzenlenmeli. Gözetmenler yeni kopya çekme metodları meselesi için bilinçlendirilmeli, uyarılmalı. sınav ortamlarına öğrencilerin önceden girmemelerini sağlanıp, kopya hazırlığı yapmaları engellenebilir.\”

 

Artık okullara da karne verilecek!

0

ulusal eğitim Bakanlığı (MEB), önümüzdeki sene okullara karne vermeye başlayacak. özel okulları standartlarına göre tıpkı otellerde bulunduğu bu gibi A, B, C, D diye kategorilere ayırıp sınıflayacak olan bakanlığın önümüzdeki sene için hedefi de bütün okullara karne vermek olacak. Böylece temel eğitime de nitelik güvence sistemi gelecek. Hükümetin 2015 yılı programında her bakanlık bu gibi MEB de sene arasında gerçekleştireceği değişiklikleri anlattı.

işte 2015 yılı için MEB’in yapacakları:

Karne kamuoyuna sunulacak

ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme sistemleri geliştirilecek, eksiklikler belirlenecek, veriler verimliliği artırmak için kullanılacak olan. Her mektep için altyapıdan muallim eğitimlerine kadar girdi ve çıktıları içeren mektep karneleri oluşturulacak. Bunun için izleme ve değerlendirme mekanizmaları kurulacak. Okulların karneleri topluma açıklanacak.

kalite beratı istikbal

temel eğitim kademelerinde nitelik güvence sistemi kurulması için kriterler belirlenecek. belirgin puanı geçen okul yahut kurumlara kalite beratı verilecek.

öğretmenlerde de kriter olacak

muallim ve yöneticiler için yeterlilik kriterleri tanımlanacak. Kazanımların izlenebileceği bir sistem oluşturulacak. öğrenciler eğitim süreçlerinde ve sonunda takip edilecek.

ücretler değişecek

deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı alanlarda ve okullarda uzun süreli çalışmasının özendirilmesi için farklılaştırılmış ücret modeli uygulanacak. uzman ve nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölge ve okullarda uzun süreli çalışması sağlanacak. öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları tekrardan belirlenecek. öğretmen atamalarında bölgeler itibariyle öğretmen ihtiyacı dikkate alınacak.

 

MEB 2015-2016 eğitim yılı için hedeflerini belirledi

0

Performans programına göre, 48-66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranını yüzde 37,5\`ten yüzde 43’e yükseltilecek. Bu kapsamda dezavantajlı çocukları da kapsayacak şekilde net okullaşma oranını artırmayı amaçlayan farkındalık eğitimleri verilecek. ilkokulda yüzde 99,57, ortaokulda 94,52 olan net okullaşma oranı ise yılı sonuna kadar yüzde 100’e çıkarılacak.

Müdahale programı hazırlanacak

Ortaöğretimde, toplumsal sorumluluk bilincini yerleştirip öğrencileri araştırmaya teşvik ederek, onların ilgi ve istidatları doğrultusunda gelişimlerine cihet vermek şekli ile derslik geçme oranları yüzde 1 artırılacak. Bu performans hedefi doğrultusunda da Ortaöğretime ahenk Projesi ve Sosyal Etkinlikler Portfolyosu planlarına devam edilecek ve Müdahale Programı geliştirilecek. Müdahale Programı, Ortaöğretim umumi Müdürlüğü ile Unicef\`in 2014 yılı çalışma planı kapsamında içermeci eğitim prensiplerine göre hazırlanacak. Bu biçimde başta risk altında olan çocuklar olmak üzere olası okul terki ve devamsızlıkların önlenmesi için hedef gruplara yönelik Müdahale Programları oluşturulacak. En dezavantajlı ortaöğretim öğrencilerine, 21. yüzyılın gerektirdiği yaşam becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak amacıyla türlü faaliyetler gerçekleştirilecek. Müdahale Programı, ortaöğretimle ilgili yapılan araştırmalar kapsamındaki 10 ilde 12 okulda modellenecek.

özel okullaşma için dünya örnekleri incelenecek

yıl sonuna kadar, MEB\`e bağlı örgün özel öğretim müessese oranını yüzde 10’a çıkarılacak ve talebe sayısına göre hususi örgün öğretimin umumi örgün eğitim içindeki payı yüzde 5,5’e yükseltilecek. Bu kapsamda dünyada, özel okulların resmi statüleri, faaliyet türleri, talebe alımları, eğitim sistemlerindeki yerleri, finansman modelleri ve teşvik mekanizmaları konusu için bir araştırma projesi yürütülecek. hususi okullardaki öğrencilere yönelik eğitim öğrenim desteğine yönelik talep kamu kurumları ve STK’ların katılımıyla toplantılar düzenlenecek.

Açık öğretimliler için dijital Kitap hazırlanacak

Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı aktif öğrenci sayısı ile mesleki ve teknik açık öğretim okulu uzaktan eğitimden faydalanan kursiyer sayısını yüzde 5 artırılacak. Bu kapsamda eğitim öğretim materyalleri revize edilecek ve dijital kitap haline getirilecek.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalında geliştirilen içerikler ve modüllerin sayısının en az yüzde 10 artırılacak. Bu kapsamda açık öğretim kurumları için görsel, işitsel öğretim materyalleri, medya tabanlı çoğaltılacak, dağıtılacak ve yayınlanacak.

Uluslararası imam hatip lisesi sayısı artırılacak

Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine imkan verecek etkinliklere katılımı bir önceki yıla göre yüzde on artırılacak. bununla beraber uluslararası Anadolu imam hatip lisesi sayısı 5\`e çıkarılacak ve yabancı öğrenci sayısını ise bir önceki yıla göre yüzde 19 artırılacak. hariç siyaset hedef ve öncelikleriyle uyumlu olarak da memleket dışında Türk ulusal Eğitim Sistemine bağıl var mektep sayısı devre sonuna kadar yüzde 5 artırılacak.

Dönüşüm yapabilecek dershanelerin yüzde 70\`inin teşviki sağlanacak

MEB\`in Mali Performans Programında 42 hedef bulunuyor. Bunların dışında yer piyasa diğer hedeflerinden bazıları şöyle:

-\”Mesleki ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğüne Bağlı okullarda uygulanmakta olan 22 yerlerin öğretim programı ile bütün alanlara ait 200 modül yazılacak.

-Ortaöğretim ve yükseköğretim hazırlık dershanelerinden hususi okula dönüşebilecekler tespit edilecek, yıl sonuna kadar yüzde 70’inin hususi okula dönüştürülmesi teşvik edilecek.

-2016 sonuna kadar eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) uygulanan psikolojik ölçme araçlarından bir tanesinin daha standardizasyon çalışmasının tamamlanmasını sağlanacak.

-üniversitelerin öğretim elemanı ile halk kuruluş ve kuruluşlarının uzman personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yurtdışına lisansüstü tahsil görmek üzere gönderilen talebe sayısını ve öğrenimlerini tamamlayarak yurda dönüp görev talebinde bulunan talebe sayısı yıl sonuna kadar yüzde on artırılacak.

-Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında açılan kurs ve kursiyer sayısını yüzde on yükseltilecek.

-yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik kur ve kursiyer sayısı yüzde on artırılacak.

-2007 deprem yönetmeliği, TSE 825, yangın ve sığınak yönetmeliğine müsait 500 eğitim binasının deprem tahkiki yapılarak bu binaların yüzde 20\`sinin güçlendirilme inşaatı yaptırılacak.

-Orta öğretim kurumları için yılda 80 yeni mektep arsası üretilecek ve yılda en az 20 mevcut mektep için genişleme alanlarında bulunan özel kişilere ait taşınmazların kamulaştırması yapılacak.

-sınav hizmetlerinin kalitesi, sayısını ve çeşitliliği artırılacak ve bu konu hakkında sürekliliği sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilecek.

-2015 yılında kademeli olarak uygulamaya konulan öğretim programlarına ait okutulmakta olan ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapılacak.

-2015’te 100 mesleki ve teknik eğitim okulunun öz değerlendirmesi yapılacak.\”

 

Eğitimde Dijital Dönüşüm Konferansı’na davetlisiniz

0

Konferansta, dünyada ve Türkiye’de dijitalin her geçen gün ciddiyet kazanması ve toplumların yapısında birçok değişiklere sebep olması ile beraber, dijital mecralarda kullanımı ve bireylerin yaşamlarındaki etkileri ele alınacak. Eğitimin geleneksel mecralardan yeni uygar mecralara kayması ile eğitimde yeni dönem şekilde adlandırılan bu dönüşümün ileride gelebileceği yeni boyutlar ve ekosistemhakkında bilgiler verilecek.

istanbul Bilgi üniversitesi iletişim Fakültesi dekanı Prof.Dr. Halil Nalçaoğlu’nun açılış konuşması ile başlayacak olan konferansın birinci bölümünde, dijital teknolojilerin eğitim alanına getirdiği yeni fırsatlar tartışılacak.

Konferansın ikinci bölümünde ise,eğitime sosyal medya ve oyunlaştırma teknolojilerinin eklenmesi ile transmedya denemelerinin sunulduğu orijinal örnekler anlatılacak.

Eğitimde dijital dönüşüme, özel sektör, akademi, eğitim kurumları ve sivil cemiyet kuruluşları gibi her paydaş vasıtası ile değinilmesi hedeflenen konferansın sonunda, istanbul Bilgi üniversitesi Halkla ilişkiler son derslik öğrencileri kendi sahasında bir ilk olacak olan Eğitimde Dijital Dönüşüm Manifesto’su yayınlanacak.

Konferansa ücretsiz katılım için www.egitimdedijital.com adresinden müracaat yapılabilmekte, instagram, Facebook ve Twitter adreslerinden #egitimdedijital hatchtagi ile detaylı bilgi alınabilmektedir.

 

Ders mi sinema mı?

0

Bu hayal tekniği ‘eğlendiriyor’
Banu ünveren (Farkındalık Okulu Kurucusu, Meditasyon Koçu): ‘Sınavlara hazırlanmak’ dediğimiz dönemde beden aşırı değerli bir stres hormonu salgıladığı için bu fırsatın bolca ders çalışmayla değerlendirilmesini öneririm. Bu çağda salgılanan hormon beynin daha iyi ve hızlı çalışmasını sağlamaktadır.
Enerjinin ilk önce sınavlara çalışmaya, daha sonra sırasıyla uyuma, soluk teknikleri, meditasyon, spor, müzik, arkadaşlarla sosyalleşme, gezme bunun gibi aktivitelere ayrılması gerektiğini savunuyorum. Bu çağda süre ekonomisi yapmak dileyen öğrenciler de olabilir. Bunun için yeni bir önerim olacak: imgeleme teknikleri.

imgeleme teknikleri, bir olayın yada hayalinizin gerçekleştiğini hayal etme tekniği. Bilinçaltınız düş ile gerçek arasında neredeyse fark yapamaz. Renkli ve en diri haliyle imgelediğiniz şeyin gerçek olduğunu düşünür. Bu konuya pratik bir misal vereyim. Bir film izlediğinizde duygulanırsınız değil mi? Korku, kızgınlık, empati, ağlama yahut gülme yaşarsınız. gerçekte film olduğunu bilirsiniz lakin bilinçaltınız onu gerçek benzeri algılar. O nedenden dolayı ağlar ve ya gülersiniz.Sınavlara çalışma dönemindesiniz. Diyelim ki arkadaşlarınızla bir aktiviteye katılmak ve ya ders çalışmak içinde seçim yapacaksınız. Sınavda başarı hedefliyorsunuz lakin bir yandan orada da olmak isterdiniz. Sınavlara çalışmak dışında ilgi ettiğiniz aktiviteyi hayal edin ve gözlerinizi kapatıp o aktiviteye katıldığınızı ve çok aşırı eğlendiğinizi imgeleyin. En renkli haliyle olmasına da itina gösterin. Bunu yapınca aktiviteye katılmış bunun gibi hissedeceğinizi ve dersleriniz için zaman kazanacağınızı biliyorum.

ABD’de meditasyon yapılmaktadır
bununla birlikte eğitim hayatınız boyunca düzenli meditasyon yapmanızı tavsiye ederim. Bu kadim bilginin, Amerikalı ilim adamları yönünden eğitim sistemi için önerildiğini ve ABD’de 13 eyalette 91 okulda meditasyon yapıldığını iletmek isterim. Bu uygulamanın sonuçları, yüzde 25 daha az devamsızlık ve yüzde 38 daha az uzaklaştırma cezası biçiminde ortaya çıktı. Kurallara uymama olaylarında yüzde 50, agresif davranışlarda yüzde 8 azalış, konsantrasyonda ise yüzde 50 artış görüldü.

önemli olan çok fazla değil verimli çalışmak
Psikolog Ayşegül Moral (DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü, çocuk ve Genç kısmı): üniversite sınavına hazırlanma süreci öğrenciler ve aileleri için streslere yol açıyor. Bu karmaşa içinde günlerini nasıl düzenleyeceğini bilemeyen gençler önce sosyal hayatlarından vazgeçiyor. Peki bu ne kadar doğru?
öncelikle her zamankinden ayrıcalıklı bir metod ve motivasyonla çalışmamız gereken bu sınavın, geçici bir süreyi kapsadığının farkında olmalıyız. Her öğrenci kendi kapasitesini ve olduğu düzeyi belirlemeli. ihtiyacına ve hedefine göre ders çalışma programını düzenledikten sonra sosyal hayatına da süre ayırmalı. Böylelikle genç, hem daha programlı bir sınava hazırlık süreci yaşayacak hem de motivasyonu artacak. Bu süre içerisinde verilen küçük molalar, gencin yaşadığı hayattan haz almasına yardım eder. dönem dönem yaşadığı zahmet ve bıkkınlıkla daha pratik başa menfaat.

Aileler de bu konu için gençlere destekçi olmalı. sürekli ders çalışmak için onları sıkmamalı, kendilerine süre ayırmalarına anlayış göstermeli. üretken ders çalışma, zamanı amaçları doğrultusunda planlı ve programlı kullanabilmek demek. Başarılı olabilmek için mühim olan çok çalışmak değil, verimli çalışmak. Zamanımızı doğru planladığımız takdirde hem sosyal hem de akademik hayatımıza süre ayırabiliriz.

Enerji kaçaklarınızı gözden geçirin
Günseli Güner (talebe Koçu ve şahsi gelişim Uzmanı): Her daim sınavlarla karşı karşıyayız. Bu sefer sınavımızın ismi YGS ve LYS. işte bu süreçte sizlere destekçi olmak adına neleri önemseyeceğinize dair ipuçları: Sınavlara hazırlanırken muhakkak bir hedefimiz olmalı. Bu hedefimize ne kadar yakın, ne kadar ulaşabilir durumdayız? Bunun bilincinde olmak, sınava hazırlanırken kontrolü elimizde tutmamızı sağlar. nedeniyse her sınav kendimizi değerlendirme ölçeğidir ve sonuçları bizi yine düşünmeye çağrı eder.
Bu konulara dikkat:

– sınav hazırlığına, koçluk dilinde enerji kaçağı olarak adlandırdığımız kaçaklarımızı gözden geçirmekle başlamalıyız.

– bütün bağımlılıklar enerjimizi ve zamanımızı çalar. Televizyon, telefon, sosyal ağlar, arkadaşlıklar, aşırı yemek yeme…

– Bunun yanı sıra imtihan kaygısı, beslenme, uyku düzeni gibi faktörlerde de his ve düşüncelerimizi denetim altına alarak dengeli bir süreç yaşamaya dikkat etmeliyiz.

Peki bu süreçte olmazsa olmazlarımız neler?
– Başarma isteğiniz

– Kendinize olan güven ve inancınız

– Anda kalma ve özdisiplini sağlama yeteneğiniz

– Motivasyon (Sosyal açıdan size soluk alma ortamı yaratacak, haftada en az bir etkinlik. Sinema, tiyatro, sportif faaliyetler benzeri)

– Motivasyonu arttırmada uygun beslenme (stres arttırıcı yiyecek ve içeceklerden olası olduğunda uzak durma)

Bizler evrenin birer yıldızıyız ve sizin ışıl ışıl parlamanız için bu yol haritasını dikkate almanız; en önemlisi kendinize inanmanız yeterli. Parlayan bir yıldız olmak sizin elinizde!

 

ALES, YGS, YDUS sınav tarihleri ne zaman yapılacak

0

öSYM sınav takviminde düzenlemeler yapıldı. imtihan takvimine 2015 yılı sınavlarının başvuru tarihleri eklendi. öSYM sınav takvimine imtihan tarihleri de eklendi.
2015 yılı öSYM imtihan takvimi merak ediliyordu. öSYM\`nin sınav takvimini açıklamasının ardından meraklı bekleyiş sona erdi ve sınav tarihlerini merak edenler, konu hakkında fikir sahibi oldular. öSYM sınav takvimine göre yapılacak ilk sınavın tarihi 22 şubat 2015 oldu. öSYM sınav takviminde yapılan güncellemelerle beraber takvime e-YDS başvuru ve imtihan tarihleri de eklendi.
öSYM sınav takvimine göre ilk sınav 22 şubat 2015 tarihinde yapılacak \`Diyanet işleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler düzen tetkik Sınavı\` oldu. en iyi merak edilen imtihan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ise 15 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı – ilkbahar Dönemi (ALES) ise on Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES güz Dönemi\`nde ise 22 Kasım 2015\`te yapılacak. 2015 yılı Tıpta yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı\`nın (YDUS) 13 Aralık 2015\`te yapılmasıyla tamamlanacak.

2015 YıLı öSYM imtihan TAKViMi

– Elektronik Yabancı dil Sınavı (e-YDS), 21 şubat\`ta yapılacak. Başvuruları ise 5-9 Mart 2015\`te yapılacak.
– Diyanet işleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler düzen tetkik Sınavı (DiB-MBSTS), 22 şubat 2015\`te yapılacak. 22-31 Aralık 2014\`te sınav başvuruları gerçekleştirilecek.
– Jandarma Okullar Komutanlığı Jandarma Astsubay esas Kursu Giriş Sınavı (JANA), 7 Mart 2015\`te yapılacak. Başvurular 21 Ocak-3 şubat 2015 tarihlerinde yapılacak.
– Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), 15 Mart 2015 tarihinde yapılacak. 5-19 Ocak 2015 tarihleri arasında sınav başvuruları gerçekleştirilecek.
– Elektronik Yabancı lisan Sınavı (e-YDS), 28 Mart\`ta yapılacak. Başvuruları ise 2-6 Nisan 2015\`te yapılacak.
– Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı – ilkbahar Dönemi (TUS-ilkbahar Dönemi), 12 Nisan 2015\`te yapılacak. Başvuruları 19 şubat-4 Mart 2015\`te yapılabilecek.
– Tıp Doktorluğu konusunda Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için düzen tespit Sınavı – ilkbahar Dönemi (STS TıP DOKTORLUğU ilkbahar Dönemi), 12 Nisan 2015\`te yapılacak. Başvuruları 19 şubat-4
Mart 2015\`te yapılabilecek.
– Elektronik Yabancı lisan Sınavı (e-YDS), 18 Nisan\`da yapılacak. Başvuruları ise 5-9 Mart 2015\`te yapılacak.
– Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim Görecek öğrencileri Seçme Sınavı (ALS), 19 Nisan 2015\`te yapılacak. Sınavın başvuruları ise 19 şubat-5 Mart tarihlerinde yapılabilecek.
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ilkbahar Dönemi (ALES ilkbahar Dönemi), on Mayıs 2015\`te yapılacak. ALES başvuruları 12-25 Mart tarihlerinde yapılabilecek.
– Elektronik Yabancı lisan Sınavı (e-YDS), 16 Mayıs\`ta yapılacak. Başvuruları ise 30 Nisan-5 Mayıs 2015\`te yapılacak.
– iş Sağlığı ve Güvenliği umumi Müdürlüğü büro Hekimliği ve meslek Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Mayıs Dönemi (iSG Mayıs Dönemi), 23 Mayıs 2015\`te yapılacak. Başvuruları 26 Mart-8 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Lisans Yerleştirme Sınavı – 4 (Sosyal Bilimler) (LYS-4), 13 Haziran 2015\`te yapılacak. Başvuruları 8-21 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Lisans Yerleştirme Sınavı – 1 (Matematik) (LYS – 1), 14 Haziran 2015\`te yapılacak. Başvuruları 8-21 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Lisans Yerleştirme Sınavı – 5 (Yabancı lisan) (LYS – 5), 14 Haziran 2015\`te yapılacak. Başvuruları 8-21 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Lisans Yerleştirme Sınavı – 2 (Fen Bilimleri) (LYS – 2), 20 Haziran 2015\`te yapılacak. Başvuruları 8-21 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Lisans Yerleştirme Sınavı – üç (Edebiyat – Coğrafya) (LYS – 3), 21 Haziran 2015\`te yapılacak. Başvuruları 8-21 Nisan 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– – Elektronik Yabancı dil Sınavı (e-YDS), 27 Haziran\`da yapılacak. Başvuruları ise 11-15 Haziran 2015\`te yapılacak.
– kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS A Grubu ve öğretmenlik), 4-5 Temmuz 2015\`te yapılacak. Başvuruları altı-21 Mayıs 2015 tarihlerinde alınacak.
– kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS öğretmenlik alan Bilgisi – öABT), 12 Temmuz 2015\`te yapılacak. Başvuruları 6-21 Mayıs 2015 tarihlerinde alınacak.
– Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 26 Temmuz 2015\`te yapılacak. Başvuruları 22 Mayıs-4 Haziran 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Teknik öğretmenler için Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (Mühendislik Tamamlama), 26 Temmuz 2015\`te yapılacak. Başvuruları 11-24 Haziran 2015 tarihlerinde yapılabilecek.
– Yabancı dil Bilgisi düzen tetkik Sınavı – güz Dönemi (YDS sonbahar Dönemi), 13 Eylül 2015\`te yapılacak.
– Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), 20 Eylül 2015\`te yapılacak.
– Diş Hekimliği konusunda Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için düzen tetkik Sınavı (STS Diş Hekimliği), 20 Eylül 2015\`te yapılacak.
-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı – güz Dönemi (TUS sonbahar Dönemi), 20 Eylül 2015\`te yapılacak.
– Tıp Doktorluğu dalında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için düzen tespit Sınavı – güz Dönemi (STS Tıp Doktorluğu sonbahar Dönemi), 20 Eylül 2015\`te yapılacak.
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı – sonbahar Dönemi (ALES sonbahar Dönemi), 22 Kasım 2015\`te yapılacak.
– iş Sağlığı ve Güvenliği genel Müdürlüğü ofis Hekimliği ve iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı – Aralık Dönemi (iSG Aralık Dönemi), 5 Aralık 2015\`te yapılacak. Başvuruları 15-28 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacak.
– Tıpta yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), 13 Aralık 2015\`te yapılacak.

 

Gezici okul geliyor! NEDENİ

0

izmir Kalkınma Ajansı (iZKA) ve vilayet ulusal Eğitim Müdürlüğü desteği ile yürütülecek plan kapsamında, mektep öncesi eğitimine ulaşma şansı kısıtlı olan minikler için ’gezici okul’ yapılacak ve eğitim verilecek. 12 ay sürecek olan proje ilk şekilde 10’ar hafta süreyle sırasıyla Beydağ, imar ve Kiraz’da uygulanacak.

Projeyi hayata geçirmek için Dokuz Eylül üniversitesi, mektep öncesi Eğitim Ana bilim Dalı yönünden Türkiye’ye misal olacak biçimde bir eğitim modülü hazırlandı. Buna göre 3 – 5 ıslak arası küçükler için saat saat eğitim programı oluşturuldu. plan kapsamında, il ulusal Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile belirlenen mektep öncesi eğitim öğretmenlerine Dokuz Eylül üniversitesi sebebi ile bilgilendirme eğitimi verilecek. bununla beraber, mektep öncesi eğitim meselesi için toplumda farkındalığı artırmak, annelerin ve babaların bilinç ve bilgi düzeylerini geliştirmek için anne- baba bilgilendirme toplantıları ve temalı eğitimler yapılacak.

Aralık ayında hayata geçirilecek proje kapsamında, gezici eğitim birimi şekilde planlanan ve lüzumlu donanıma sahip bir TıR dorsesi tasarlanacak. minikler hem burada hem de belirlenen dış mekanlarda eğitim alacaklar. yaş gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanan eğitim modülleri, derslik içi öğrenme süreçlerinin yanı sıra, çağdaş ülkelerde uygulanmaya başlanan, müze, doğa sahası gibi derslik dışı uygulamaları da içerecek. çocuklar bu sayede teorik eğitimlerini basit uygulamalarla hayata geçirmeyi öğrenebilecek.

Eğitim kapsamında, hafta içi çocuklara psikolojik izleme ve yönlendirme yapılacak, cumartesi günleri de hazırlanacak oyun odasında okul öncesi eğitimi destekleyici etkinlikler düzenlenecek. plan süresi yapılmasından sonra da izmir Büyükşehir Belediyesi vasıtası ile ayrıcalıklı ilçelerde uygulanmaya devam edilecek.

 

Erken tanı erken hayattır

0

TOGEM-DER’in ‘Erken teşhis Erken Hayat’ proje ekibi tarafından yapılan saha çalışmaları sonucu, hafif düzeyde zihinsel engelli bulunduğu saptanan çocukların eğitim görebileceği ‘mektep öncesi eğitim kurumu eksikliği ayrım edildi. Bunun üzerine hayırseverlerin desteği ile ‘özel Eğitim Anaokulları’ inşa edilerek ulusal Eğitim Bakanlığı’na kazandırılmaya başlanıyor. ilk etapta Rıza Sarraf 16 Derslikli hususi Eğitim Anaokulu ve 24 Derslikli özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (iş okulu), özen Kuzu 8 Derslikli hususi Eğitim Anaokulu, Mehmet Büyükekşi 8 Derslikli özel Eğitim Anaokulu hayata geçirildi. Bu okullarda bu sene yekün 392 öğrenci eğitim görecek.

 

Sınavlar artık yazılı olacak! Nedeni ?

0

ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (öSYM) geçtiğimiz günlerde Tıpta Uzmanlık Sınavı\`nı (TUS) \`Yazılı Teknik\` ile yapacağını açıklamıştı. Bu sınavın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başlandı. Yazılı sınavda soruların iki yöntemi olacak.Kısa cevaplı sorular:

Cevabı tek kelime, tek bir sayı, tarih ya da bir tümce ile oluşturulabilecek. Cevabı sınırlandırılmış açık uçlu sorular: Adaydan, verilen sınırlamalara müsait yanıt yazması beklenecek. \”neden sonuç ilişkisini açıklayın\”, \”ilgili hipotezi oluşturun\”, \”yöntem ve süreçleri belirtin\” benzeri cevabın özelliği, uzunluğu veya organizasyonu ile alakalı olabilecek.

Bu sorularda dereceli puanlama anahtarı kullanılacak olan. yanıtlar daha önce imtihan uzmanları yönünden hazırlanan \`dereceli puanlama anahtarı\` ile karşılaştırılarak değerlendirme güvenilir yapılacak.

üST HAKEME BAşVURULACAK
Sınavdan sonra adayların cevap kağıtları bilgisayar ortamına taranacak. adı, numarası ve ya adaya ilişkin hiçbir bilginin olmadığı yanıt alanları öSYM tarafından seçilen sahaların uzmanları öSYM\`nin güvenli bilgisayar ağın üstünde değerlendirilecek. Her cevap kağıdını birbirinden habersiz iki profesyonel değerlendirecek. iki uzmanın değerlendirmesinde puan farkı oluşursa bu kez tıpkı cevap endüstrisi üst Hakeme gönderilecek.